When things go wrong

Bogenhafen er kaos

Bogenhafen

Det rygtes, at en udød halfling uden hoved har bragt en stor lysende kugle til Bogenhafen og at alt er kaos der nu. Byen er brændt ned og indbyggerne er forvandtlet til zombier.
Midt i byen sidder halflingen og griner højt..

Comments

mewldoom Baxterisdead

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.